ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECIOM
Porady specjalistów

W naszej firmie oferujemy także pomoc specjalistów, którzy dzięki fachowej wiedzy oraz doświadczeniu będą w stanie wesprzeć dziecko i rodziców, a także doradzić w kwestii rozwiązania danej sytuacji.

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO

 

Wizyta u psychologa świadczy Drogi rodzicu o trosce o samopoczucie oraz zdrowie dziecka.
Niekiedy w jego życiu, bądź i całej rodziny pojawiają się konkretne ‚ trudne’ sytuacje, w których warto skorzystać z porady specjalisty.

MiMiSiE gwarantują pomoc w zakresie konsultacji dotyczących : doboru zabawek, artykułów dydaktycznych oraz zabaw dostosowanych do wieku rozwojowego, wyboru zajęć dodatkowych, jak i tych wspomagających rozwój, a także doboru literatury z psychologii rozwojowej
i wzmacniania kompetencji rodzicielskich.
Psycholog dziecięcy spojrzy obiektywnie na całą sytuację oraz na relacje dziecka z otoczeniem i spróbuje znaleźć źródło problemu. Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu pomoże on rozwiązać problem, czy to przez poradnictwo, monitorowanie, stałą terapię, bądź konsultację z innym specjalistą.

 

W JAKICH SYTUACJACH WARTO ZGŁOSIĆ SIĘ NA KONSULTACJĘ:

 

Z pomocy naszego psychologa warto skorzystać, gdy pojawiają się problemy związane z adaptacją, przeżywaniem lęków, trudności w nawiązaniu relacji, kłopoty z jedzeniem i snem, niepokojące zachowania – to jest: opóźnienia, bądź regres w rozwoju poszczególnych funkcji, zachowania wskazujące na jednostkę chorobową, a także w przypadku różnych losowych zdarzeń, czego skutkiem jest trauma.

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE MOGĄ ZATEM DOTYCZYĆ:

 

* oceny rozwoju dziecka
* porad wychowawczych
* rozpoznawania zaburzeń dziecięcych
* pomocy psychologicznej rodzicom
* wsparcia dla dziecka rozpoczynającego przedszkole lub szkołę
* oceny dojrzałości szkolnej

 

KIEDY WARTO ZASIĘGNĄĆ PORADY PEDAGOGA

 

* gdy dziecko zachowuje się w sposób niepokojący, bądź odmienny od reszty równieśników;
* kiedy ma problemy w szkole i w nauce lub z jakiekolwiek innej przyczyny wymaga szczególnego traktowania przez nauczycieli;
* występują problemy wychowawcze.

 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA NASZ PEDAGOG

 

Zadaniem pedagoga jest przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka, zarówno tych osobistych, rodzinnych , jak i szkolnych (u uczniów).
Do naszego specjalisty możesz zwrócić się po poradę także wtedy, kiedy Twoje dziecko jest wybitnie uzdolnione. Nasz pedagog doradzi jak zorganizować dziecku indywidualny tok nauczania oraz doradzi w zakresie sposobu i kierunku rozwoju uzdolnienia Twojej pociechy.
Do zadań pedagoga należy poznanie indywidualnych potrzeb dziecka oraz wnikliwa analiza sytuacji, którą zgłasza rodzic. Nasz pedagog poszukuje rozwiązań dla jak najlepszego funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i przedszkolnym czy szkolnym.

 

PORADY PEDAGOGA MOGĄ DOTYCZYĆ:

 

* porad wychowawczych
* pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych
* wspomagania rozwoju dzieci
* wspomagania procesu wychowania i edukacji
* pracy korekcyjno-wychowawczej z dzieckiem ze specyficznymi trudnociami w uczeniu się
* pracy z uczniem zdolnym
* wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i w rozwiązywaniu problemów
* prowadzenie poradnictwa rodzinnego

 

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

mgr Weronika Gryckiewicz

Ukończyła studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalizacji – Psychologia kliniczna.

Jest absolwentką 2 letnich podyplomowych studiów: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z przygotowaniem pedagogicznym.

Przez rok uczęszczała do Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego na Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Obecnie kształci się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, gdzie po zakończeniu nauki uzyska Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego – akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Odbyła także cykl szkoleń prowadzonych przez stowarzyszenie „Żyj Kolorowo”. Warsztaty „Bliżej dziecka” pogłębiające wiedzę na temat pracy z dzieckiem z trudnościami, dotyczącej komunikacji z dzieckiem i komunikacji z rodzicami.
Przez 4 lata była koordynatorem wolontariatu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej prowadzonej przez stowarzyszenie SIEMACHA.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Autorskim Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Blue Kangaroo” jako psycholog, gdzie tworzyła indywidualny program terapeutyczny oraz pracowała z dzićmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).
Pracowała też w Przedszkolu w Kątach Wrocławkich jako nauczyciel – wychowawca.
Obecnie pracuje w Przedszkolu Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu jako nauczyciel
i psycholog.

Odbyła także staż w Dolnośląskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.
Jej pasją są dzieci oraz podróże, dzięki którym może poznawać nowych ludzi.
W wolnych chwilach spaceruje po górach.

 

PEDAGOG

mgr Monika Nowicka

Jest absolwentką Liceum Medycznego nr I we Wrocławiu na kierunku Opiekunka Dziecięca. Ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim o specjlności: Poradnictwo.

Od ukończenia liceum pracuje z dziećmi na różnych etapach rozwoju.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi: w żłobkach, przedszkolach, szkole podstawowej, jako wychowawca w świetlicy szkolnej, domu dziecka , jak i bezpośrednio w domach rodzin, gdzie wspomagała rodziców w wychowywaniu dzieci – zarówno w kraju, jak i za granicą (ponad 10 lat stażu we Francji u rodzin francuskich, gdzie była tzw. au pair).

Swoją praktykę zawodową odbywała w Poradni Adopcyjnej, gdzie nabyła doświadczenie w pracy z rodziną.

Przez wiele lat była związana z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, gdzie jako wolontariusz wspierała rodziny adoptujące dzieci.

Aktualnie pracuje w żłobku, dzięki czemu posiada ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 roku życia.

Prywatnie Monika jest osobą wierzącą, dla której najważniejszy jest drugi człowiek.

Copyright 2018 © Mimisie
Projekt i wykonanie: Studio Graficzne Too Easy